Βοήθεια

Τα Νομίσματά μου

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία εισαγωγής νομίσματος, το κάθε χρηματικό ποσό αποκτά δική του σελίδα, στο κάτω μέρος της οποίας βρίσκονται όλες οι προσφορές αντικειμένων ή υπηρεσιών που έχετε λάβει.

Ο τομέας 'Τα Νομίσματά μου', που μπορείτε να επισκεφθείτε μέσω του 'Ο Λογαριασμός μου', έχει δημιουργηθεί για να σας βοηθήσει να ελέγχετε τις προσφορές των νομισμάτων σας και να αποφασίσετε ποιά θα επιλέξετε να αγοράσετε. Αν επισκεφθείτε τις σελίδες των νομισμάτων σας με άλλο τρόπο και όχι μέσω του τομέα 'Τα Νομίσματά μου', θα τα δείτε όπως όλοι οι υπόλοιποι χρήστες, χωρίς να έχετε παραπάνω δυνατότητες.

Όλες οι κινήσεις που θα κάνετε μέσω του τομέα 'Τα Νομίσματά μου', δεν είναι ορατές από τους χρήστες που σας έχουν κάνει τις προσφορές, αλλά ούτε και από τους υπόλοιπους χρήστες του CoinMad.

Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τον τρόπο που μπορείτε να ελέγχετε και να ταξινομείτε τις προσφορές σας, μέσω του τομέα 'Τα Νομίσματά μου.

Καταρχήν θα παρατηρήσετε μια εργαλειοθήκη στην κορυφή των προσφορών, η οποία περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία :

α) 'Επιλογή'
Επιλογές 'Όλων' και 'Καμμίας'

β) 'Σημείωση Επιλεγμένων ως'
βάσει 'Κατάστασης' - Επιλογές 'Ενδιαφέρον' και 'Μη Ενδιαφέρον'
βάσει 'Ορατότητας' - Επιλογές 'Κρυμμένες' και 'Ορατές'

γ) 'Προβολή Μόνο'
βάσει 'Κατάστασης' - Επιλογές 'Ενδιαφέρον', 'Μη Ενδιαφέρον', 'Μη Καθορισμένων' και 'Πουλημένων'
βάσει 'Ορατότητας' - Επιλογές 'Κρυμμένων' και 'Ορατών'
ή Επιλογή 'Προβολή Όλων'

δ) 'Ταξινόμηση βάσει'
'Κατάστασης' - Επιλογές 'Ενδιαφέρον', 'Μη Ενδιαφέρον' και 'Μη Καθορισμένο'
'Ημερομηνίας' - Επιλογές 'Παλαιότερες' και 'Νεότερες'

Επίσης, κάθε προσφορά προβάλλεται με ένα επιπλέον κουτί στο πάνω μέρος, που περιέχει ένα κουτάκι επιλογής, την κατάσταση της προσφοράς, την επιλογή 'απόκρυψη' (ή 'εμφάνιση') και την επιλογή 'αποδοχή'.

Τα στοιχεία 'Επιλογή' και 'Σημείωση Επιλεγμένων ως' είναι αυτά που αλλάζουν την 'Κατάσταση' ή την 'Ορατότητα' μιας προσφοράς.

Τα στοιχεία 'Προβολή Μόνο' και 'Ταξινόμηση βάσει' είναι αυτά που σας βοηθούν να επιλέξετε ποιές προσφορές θα βλέπετε κάθε φορά και σε ποιά σειρά θα προβάλλονται στη λίστα.

Η προκαθορισμένη 'Κατάσταση' της κάθε προσφοράς είναι 'Μη Καθορισμένο'. Μπορείτε να αλλάξετε την 'Κατάσταση' μιας προσφοράς από 'Μη Καθορισμένο' σε 'Ενδιαφέρον' ή 'Μη Ενδιαφέρον'.

Μερικά παραδείγματα αλλαγής της 'Κατάστασης' ή της 'Ορατότητας' των προσφορών του νομίσματός σας :

α) Υπάρχει περίπτωση να σας ενδιαφέρει μια προσφορά. Αν λοιπόν θέλετε να την κάνετε να ξεχωρίζει από όλες τις υπόλοιπες, μπορείτε να αλλάξετε την 'Κατάστασή' της σε 'Ενδιαφέρον', κλικάροντας το κουτάκι επιλογής της συγκεκριμένης προσφοράς και επιλέγοντας το 'Ενδιαφέρον' από το πεδίο 'Σημείωση Επιλεγμένων ως'. Αντίστοιχα, αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε την 'Κατάστασή' της από 'Ενδιαφέρον' σε 'Μη Ενδιαφέρον', κλικάροντας το κουτάκι επιλογής της συγκεκριμένης προσφοράς και επιλέγοντας το 'Μη Ενδιαφέρον' από το πεδίο 'Σημείωση Επιλεγμένων ως'.

β) Υπάρχει περίπτωση όταν επισκεφθείτε τη σελίδα 'Τα Νομίσματά μου', να διαπιστώσετε ότι έχετε υπερβολικά πολλές προσφορές για κάποιο από τα Νομίσματά σας. Αν λοιπόν θέλετε να κρύψετε μια ή περισσότερες προσφορές, θα πρέπει να κλικάρετε στο κουτάκι επιλογής τους, διαλέγοντας το 'Κρυμμένες' μέσω του 'Σημείωση Επιλεγμένων ως' ή απλά να πατήσετε το 'απόκρυψη' σε κάθε προσφορά που επιθυμείτε να μην προβάλλεται. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο θέλετε να αλλάξετε την 'Ορατότητα' των προσφορών σας από 'Κρυμμένες' σε 'Ορατές', θα πρέπει να κλικάρετε στο κουτάκι επιλογής τους, διαλέγοντας το 'Ορατές' μέσω του 'Σημείωση Επιλεγμένων ως' ή απλά να πατήσετε το 'εμφάνιση' σε κάθε προσφορά που επιθυμείτε να προβάλλεται.

γ) Υπάρχει περίπτωση να βρίσκετε όλες τις προσφορές ενδιαφέρουσες και να χρειάζεστε χρόνο για να σκεφθείτε ποιά θα επιλέξετε. Αν λοιπόν θέλετε να σημειώσετε όλες σας τις προσφορές ως 'Ενδιαφέρον', θα πρέπει να κλικάρετε όλα τα κουτάκια των προσφορών ή απλά να διαλέξετε το 'Όλων' στο πεδίο 'Επιλογή' και έπειτα να επιλέξετε το 'Ενδιαφέρον' μέσω του πεδίου 'Σημείωση Επιλεγμένων ως'.

Μερικά παραδείγματα αλλαγής του τρόπου προβολής της λίστας των προσφορών του νομίσματός σας :

α) Αν θέλετε να δείτε μόνο τις 'Ενδιαφέρον', 'Μη Ενδιαφέρον', 'Κρυμμένες', 'Ορατές' προσφορές του Νομίσματός σας, ή όλες τους, ανεξάρτητα την 'Κατάσταση' ή την 'Ορατότητά' τους, θα πρέπει να κάνετε κλικ στην κατάλληλη επιλογή της λίστας 'Προβολή Μόνο'.

β) Αν θέλετε να ταξινομήσετε τις προσφορές σας, βάσει της 'Κατάστασης', ανεξαρτήτως της χρονική στιγμής που προσφέρθηκαν στο 'Νόμισμά' σας :

- Επιλέγοντας το 'Ενδιαφέρον', η σειρά προβολής των προσφορών θα γίνει : 'Ενδιαφέρον' - 'Μη Καθορισμένο' - 'Μη Ενδιαφέρον'
- Επιλέγοντας το 'Μη Καθορισμένο', η σειρά προβολής των προσφορών θα : 'Μη Καθορισμένο' - 'Ενδιαφέρον' - 'Μη Ενδιαφέρον'
- Επιλέγοντας το 'Μη Ενδιαφέρον', η σειρά προβολής των προσφορών θα είναι : 'Μη Ενδιαφέρον' - 'Ενδιαφέρον' - 'Μη Καθορισμένο'

γ) Αν θέλετε να ταξινομήσετε τις προσφορές σας, βάσει της 'Ημερομηνίας' που προσφέρθηκαν στο 'Νόμισμά' σας, ανεξαρτήτως της 'Κατάστασης' τους :

- Επιλέγοντας το 'Παλαιότερες', θα εμφανιστούν όλες οι 'Ορατές' προσφορές, από την παλαιότερη (πάνω μέρος της οθόνης), μέχρι και την πιο πρόσφατη
- Επιλέγοντας το 'Νεότερες', θα εμφανιστούν όλες οι 'Ορατές' προσφορές, από την πιο πρόσφατη (πάνω μέρος της οθόνης), μέχρι και την παλαιότερη
Γλώσσα

English
Greek
Twitter Facebook Youtube Blog RSS Blog

CoinMad.com © όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα
Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου

Φιλικά Sites: Διάσημοι, Ηλιακοί Θερμοσίφωνες, Αρχιτεκτονική, Δωρεάν, Metropolis